Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời.

Trong phạm vi khảo sát một phần nào lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Để quí vị có thể qua lời Kinh Thánh nhận biết cương vị, ý muốn, bổn tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đấng toàn năng tạo dựng muôn vật, Đấng phán dạy loài Người. Và cũng qua đó nhận biết vị trí vai trò của loài Người thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa toàn năng mà kính sợ và vâng lời dạy dỗ của Ngài qua cứu Chúa Jêsus Christ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn làm Christ, làm Chúa để ban sự sống đời đời cho nhân loại trong kỳ sau rốt này./.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Hội Thánh Của Đấng Christ Là Gì?

Xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về Hội Thánh Của Đấng Christ là gì?

  • Ai đã thiết lập Hội Thánh?
  • Ai đã trao thẩm quyền thiết lập Hội Thánh?
  • Ai đã gọi tên hay danh xưng cho Hội Thánh?
  • Hội Thánh được ví như gì?

Loạt bài này nhằm giúp quí vị nhận biết rõ kinh thánh đã nói gì về Hội Thánh Đấng Christ.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12

Mỗi khi nhìn thấy cái mống (cầu vồng) chúng ta lại được cảm nhận sự thành tín. Nhân từ thương xót của Ngài đối với loài người mà Ngài yêu thương mong chờ loài người ăn năn quay trở lại với Ngài. Cũng qua dấu chỉ này loài người cũng nhận biết rõ ràng quyền cai trị của Ngài trên muôn vật bằng lời phán của Ngài.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Bài Viết Liên Quan

Tags