Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 2

 • Đấng Christ đã chịu chết, dùng huyết mình thiết lập giao ước mới thay thế giao ước cũ.
 • Đấng Christ ban cố luật pháp của Ngài cho dân sự nước Đức Chúa Trời, nước Đấng Christ, hay Hội Thánh của Đấng Christ.
 • Luật pháp Đấng Christ hay lời phán dạy của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn bởi Thánh Linh và các sứ đồ, sau khi họ qua đời được dùng làm mẫu mực cho Hội Thánh trong sự dạy dỗ, tổ chức thờ phượng, sống Đạo mà chúng ta có kinh thánh Tân ước từ đó đến nay. Mọi sự dạy dỗ cho dân nước Đức Chúa Trời đều qui vào hai điều răn.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 1

Ban đầu Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng trời đất muôn vật.

Ngài đã tạo dựng một thế giới tốt lành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau khi hoàn tất sự tạo dựng tốt lành trên đất này Ngài công bố cho loài người được tự do thừa hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài đã tạo dựng. Ngài cũng trao cho loài người quyền quản trị mọi vật trên trái đất này và ban phước cho loài người.

 • Một thế giới tốt lành mới được dựng nên.
 • Một vạn vật trên đất mới được hình thành.
 • Một loài người có sanh linh giống Đức Chúa Trời mới được khai sinh mà Đức Chúa Trời là chủ.
 • Một (vương quốc) nước Đức Chúa Trời mới được thể hiện mà trong nước đó Đức Chúa Trời là vua, loài người là dân sự.
 • Một gia đình (nhà Đức Chúa Trời) mới được thiết lập mà trong đó Đức Chúa Trời là Cha loài người là con.
 • Một mối quan hệ mật thiết giao hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người vừa mới được khởi sự.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Thẩm Quyền Trong Tôn Giáo - Authority In Regilion.

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?
Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã thiết lập như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

 • * Sự sống thuộc linh sống đời đời quan trọng hơn sự sống thuộc thể ngắn ngủi.
 • * Lương thực thuộc linh là lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn lương thực thuộc thể.

Từ ban đầu loài người không vâng phục lời Ngài nên phải chịu lao khổ làm việc nhọc nhằn để có lương thực mà ăn. Dầu vậy loài vẫn phải chết phần thuộc thể và thuộc linh bời cớ tội lỗi Rôma 6:23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết...

Bởi tình yêu thương lớn Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lời Ngài cho loài người để họ nhận lấy tin cậy vâng lời mà hưởng sự sống đời đời. Ngài đã ban lời Ngài cho Môi-se và các Đấng tiên tri để loài người nghe và tin để có được sự sống thuộc linh đời đời trên thiên đàng như trong câu chuyện Chúa Jêsus kể về người nghèo Luca 16:19-31. Nhưng nếu không nghe lời Đức Chúa Trời để tin theo Ngài người ta chắc chắn sẽ chết đời đời (tức sống trong sự đau đớn khổ hình).

Trong thời sau rốt này(tức Đức Chúa Jêsus Christ về sau) Đức Chúa Trời phán truyền lời Ngài cho loài người qua con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ Hơbơrơ 1:1-2

Loài người phải nghe lời con Ngài là Đấng Christ để có đức tin và giữ vững đức tin đó hầu cho nhận lấy sự sống đời đời trên thiên đàng./.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Bài Viết Liên Quan

Tags